Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: info@undurkhaan.mn
background

Одоо хийгдэж буй ажлууд

1. Дорнод аймгийн Матад сумын нутагт хэрэгжих “Газрын тосны хайгуул, олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүссэн технологийн шингэн хаягдлыг боловсруулах” төслийн байгаль орчны суурь судалгаа


2. Номгон  IX – нүүрсний давхаргын метан хийн хайгуулын талбайн 2019 оны БОМТ-ний хяналт мониторингийн ажил, биелэлтийн тайлан боловсруулах


3. Геологийн төв лабораторийн БОТБҮ, БОННҮ-ний тайлан, Геологийн төв лаборатори ТӨҮГ.