Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: info@undurkhaan.mn
background

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын чиглэлийн төслүүдийн БОТБҮ, БОННҮ


Барилга Хот Байгуулалтын Яамны захиалгаар Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр баригдах дараах төслүүдийн БОННҮ-г хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

  1. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан  
  2. Хэнтий аймгийн Чингис хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл,  шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан 
  3. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл,  шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан  
  4. Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан  
  5. Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан 
  6. Булган аймгийн Булган сумын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл, шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан
  7. Дундговь аймгийн Мандалговь хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл,  шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан 
  8. Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын цэвэрлэх байгууламжийн өргөтгөл,  шинэчлэл төслийн БОННҮ-ний тайлан  

Завхан аймгийн Тосонцэнгэл сумын Ус хангамж, ариутгах татуурга” “Дулаан хангамжийн байгууламж”, “Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн сумын ус суваг, ашиглалтын Хэнтий-Ус ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуурга” “Дулаан хангамжийн байгууламж” “Хог хаягдлын төвлөрсөн цэг” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ус суваг, ашиглалтын Гүний-Ус ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж” төслийн БОННҮ-ний тайлан

 

Дундговь аймгийн Мандалговь хотын ус суваг, ашиглалтын Дундговь-Ус ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуурга” “Дулаан хангамжийн байгууламж” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт хотын ус суваг, ашиглалтын Дөрвөлж ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуурга” “Дулаан хангамжийн байгууламж” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

 

Төв аймгийн Зуунмод сумын ус суваг, ашиглалтын “Төвчандмань ДЭХГ” ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуурга” “Дулаан хангамжийн байгууламж” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

 

Дорнод аймгийн Чойбалсан хотын ус суваг, ашиглалтын Дорнод НАА ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж” төслийн БОННҮ-ний тайлан

 

Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ус суваг, ашиглалтын Гүний-Ус ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж” төслийн БОННҮ-ний тайлангийн нэмэлт тодотгол

 

Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг сумын “Шинэ цэвэрлэх байгууламж барих” төслийн БОННҮ-ний тайлан

 

Азийн Хөгжлийн банк, Барилга, Хот Байгуулалтын Яам, L3388-MON. Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн оройлцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн төслөөр баригдах Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын “Ариутгах татуургын систем ба цэвэрлэх байгууламж” төслийн БОННҮ-ний тайлан.