Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: info@undurkhaan.mn
background

Танилцуулга

Дэлхий дээрх хамгийн том сорилтуудыг шийдвэрлэхийн төлөө ажиллаж байгаа нь биднийг урамшуулах зорилго юм. Энэ нь бидний сэтгэлгээг урамшуулж, бидний үйлдлийг удирддаг.

Өндөрхаан трейд ХХК нь 2001 оноос аялал жуулчлал, гадаад, дотоод  худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж эхлэсэн. Өндөрхаан трейд ХХК  нь  Байгаль орчны үнэлгээ, байгаль орчны суурь судалгаа, хяналт мониторинг хийх тусгай зөвшөөрөлтэйгээр 10 дахь жилдээ үйл ажиллагаагаа амжилттай явуулж  байна.

Манай компани нь уул уурхай, дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт байгаль орчны мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээг хүргэж байна. Бид харилцагч байгууллагынхаа хэрэгжүүлж буй төслийн үйл ажиллагаанд урьдчилсан зураг төслөөс ТЭЗҮ боловсруулах үе шатнаас эхлэн төслийн бүтээн байгуулалтаас ашиглалтын үе шат хүртэлх хугацаанд дараах үйлчилгээг дотоодын болон олон улсын хууль эрх зүйн шаардлагад нийцүүлэн хүргэдэг. Бидний үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлүүд:  

  1. Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн төлөв байдлын үнэлгээ
  2. Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ
  3. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө (Байгаль хамгаалах төлөвлөгөө ба Орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөр)
  4. Химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээ, менежмент
  5. Хог хаягдлын менежмент

Дараах үндсэн чиглэлээр Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын нарийвчилсан үнэлгээ хийнэ

  1. Уул уурхай
  2. Дэд бүтэц
  3. Үйлчилгээ    
  4. Хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэлШинжээчид

Өндөрхаан трейд ХХК нь үндсэн 10 ажилтантай, гэрээт 11 судлаачидтай хамтран ажилладаг. Компаний үндсэн ажилчид нь байгаль орчин хяналт үнэлгээний чиглэлээр экологич, газар зүйн мэдээллийн системийн мэргэжилтэн, гидрогеологич, химич, ургамал судлаач, Байгаль орчны инженер зэрэг мэргэжил эзэмшсэн мэргэжлээрээ 2-оос 35 хүртэл жил ажилласан туршлагатай. Гэрээт судлаачид нь Монгол улсад нэр хүнд бүхий тухайн салбарынхаа Профессор, Доктор, Магистрын зэрэгтэй туршлагатай зөвлөхүүд байдаг.