Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: info@undurkhaan.mn
background

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгаа

Манай компани нь 2019 оноос Газрын тухай хуульд заасны дагуу “Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа”-г хууль тогтоомжид заасан хугацаанд тодорхойлж, Газрын төлөв байдал, чанарт гарсан өөрчлөлтөд дүн шинжилгээ хийн зураглах, одоогийн нөхцөл байдлаар хянан баталгааны нэгж талбарын дүгнэлт боловсруулах, цаашид газрыг зохистой байдлаар ашиглан хамгаалах талаар зөвлөмж өгөхийг ажлыг гүйцэтгэж байна.

Монгол Улсын Геодези, зураг зүйн талаар төрөөс баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх Захиалагч байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд нийлсэн бүтээгдэхүүнээр үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой.