Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: [email protected]
background

Газрын төлөв байдал чанарын хянан баталгаа

1. Алтан ус ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн 3-р хорооны нутаг дахь 2158 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

2. Иргэн Б.Эрдэнэжаргалын Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн 20-р хорооны нутаг дахь 1242 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

3. Цодхангай ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутаг дахь 14000 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

4. Этгээд барилга ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны нутаг дахь 1242 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

5. Этгээд барилга ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 32-р хорооны нутаг дахь 34999 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

6. Хөвсгөл мах маркет ХХК-ийн Хөвсгөл аймгийн Мөрөн сумын нутаг дахь 9282 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

7. Дуганахад рисорт ХХК-ийн Төв аймгийн Борнуур сумын нутаг дахь 10100 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

8. Монфрукт ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р хорооны нутаг дахь 130.36 га талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

9. Жи Өү Эйч ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Баян-Овоо, Ханхонгор, Ханбогд, Цогтцэций, Цогт-Овоо, Номгон, Манлай сумдын нутгийг хамарсан БХГ-т Номгон-IX талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

10. Булган мээж ХХК-ийн Булган аймгийн Булган сумын нутагт орших “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж”-ийн талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

11. ОБЕГ-ын харьяа Улаанбаатар хотын Сүхбаатар дүүргийн нутагт орших 6738 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

12. Хөвсгөл трэйвэл ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутагт орших 5000 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

13. Синошвец ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Хан-Уул дүүргийн нутагт орших 5000 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

14. Дундговь-Ус ОНӨҮГ-ын Дундговь аймгийн Сайнцагаан сумын нутагт орших “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж”-ийн талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

15. Снөү сити ХХК-ийн Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутагт орших 1500 м2 талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан 

16. Малгар бумбат ХХК-ийн Сүхбаатар аймгийн Түвшинширээ сумын нутаг дахь шатахуун түгээх станцын талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан

17. Төвтулга чандмань ХХК-ийн Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт сумын нутаг дахь аялал жуулчлалын баазын талбайн ГТБЧХБ-ны тайлан