Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: [email protected]
background

Тухайн жилийн БОМТ, түүний хяналт мониторингийн ажлууд

1. Өмнөговь аймгийн Даланзадгад сумын ус суваг, ашиглалтын Гүний-Ус ОНӨААТҮГ-ын “Ус хангамж, ариутгах татуургын байгууламж” төслийн 2018 оны БОМТ-ний хяналт мониторингийн ажил, биелэлтийн тайлан боловсруулах, 2019 оны БОМТ

 

2. Азийн Хөгжлийн банк, Барилга, Хот Байгуулалтын Яам, L3388-MON. Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн нэмэлт санхүүжилтийн төслөөр баригдаж буй Өвөрхангай, Архангай, Өмнөговь аймгийн төвийн Цэвэрлэх байгууламжийн барилга угсралтын үеийн 2018 оны БОМТ, хяналт мониторинг, биелэлтийн тайлан

  

3. Өмнөговь аймгийн Цогтцэций суман дахь Талст бластинг консалтинг ХХК-ийн Тэсрэх бодисын агуулах, тэсэлгээний ажил үйлчилгээ эрхлэх төслийн 2018 оны БОМТ, түүний хяналт мониторингийн ажил, биелэлтийн тайлан боловсруулах, 2019 оны БОМТ

 

4. Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сум, Макс Ойл ХХК-ийн газрын тосны хайгуулын Арбулаг XXIX талбайн 2018 оны БОМТ-ний хяналт мониторингийн ажил, биелэлтийн тайлан боловсруулах, 2019 оны БОМТ

 

5. Моноскосметик ХХК-ийн “Гоо сайхны бүтээгдэхүүний үйлдвэр” төслийн 2018 оны БОМТ, түүний хяналт мониторингийн ажил, биелэлтийн тайлан боловсруулах, 2019 оны БОМТ.