Утас: (976)-70002578, 88112518, 99998547, Имэйл: [email protected]
background

Уул уурхай, газрын тосны чиглэлийн төслүүдийн БОТБҮ, БОННҮ

1. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн газрын тосны ашиглалтын Тосон-Уул XIX талбайн “Ус ашиглалтын 10 цооног, шахалт руу шилжсэн 20 цооног, полимер шахалтын станц” төслүүдийн БОННҮ-ний тайлан

2. Петрочайна Дачин Тамсаг ХХК-ийн Тосон-уул XIX талбайн хог хаягдлын туслан гүйцэтгэгч Матад БЭШН ХХК-ийн “Газрын тосны олборлолтын үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй хатуу хог хаягдлыг цуглуулах, ангилан ялгах, зайлуулах, булшлах”  төслийн БОННҮ-ний тайлан

3. Импайр Газ Монголиа ХХК-ийн Өмнөговь аймгийн Ноён, Гурвантэс, Сэврэй, Баяндалай, Хүрмэн, Номгон, Ханхонгор сумдын нутгийг хамарсан газрын тосны хайгуулын Борзон-VII талбайн Химийн бодисын эрсдлийн үнэлгээний тайлан

4.  Монголиа Шин Ий Энержи ХХК-ийн Сүхбаатар аймгийн Халзан, Онгон, Наран, Баяндэлгэр, Дарьганга, Асгат сумдын нутгийг хамарсан газрын тосны хайгуулын Дарьганга XXIV талбайн “Газрын тосны хайгуулын судалгаа хийх” төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын суурь судалгаа

5.  Хонгконг Вэлпэк Индастриал ХХК-ийн Дорнод аймгийн Матад, Булган, Баянтүмэн, Хөлөнбуйр, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын нутгийг хамарсан газрын тосны хайгуулын Хэрлэн тохой XXVIII талбайн “Газрын тосны хайгуулын ажил эрхлэх” төслийн Байгаль орчны төлөв байдлын суурь судалгаа, үнэлгээ

6.  Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 5-р хороонд байрлах “Мерсу” ХХК-ий “Зуунмодны элсний орд”-ыг ашиглах төслийн БОННҮ-ний тайлан

7.   БОАЖЯ-ны захиалгаар Төв аймгийн Мөнгөнморьт сумын Дагналтайн голын алтны шороон ордын нөхөн сэргээлтийн зардал, байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ

8.   Төв аймгийн Баянчандмань сумын “Беревхарт” ХХК-ийн алтны шороон ордын нөхөн сэргээлтийн зардал, байгаль орчинд учруулсан хохирлын үнэлгээ

9.  Байгаль орчны иргэний зөвлөл, Төв аймгийн ЗДТГ, Улсын мөрдөн байцаах газрын Байгаль орчны гэмт хэрэгтэй тэмцэх газруудын захиалгаар Төв аймгийн Заамар сумын Өлт, Цагаан чулуутын алтны ордод Байгаль орчинд учруулсан экологи, эдийн засгийн хохирлын үнэлгээ тооцох ажил

10. Рэдпаф Монгол ХХК-ийн Тэсрэх материалын агуулах барих төслийн БОННҮ-ний тайлан

11. “Аплас Инк” ХХК-ийн Химийн бодис импортлон худалдаалах, ашиглах” төслийн БОННҮ-ний тайлан

12.   “Ихэр сутай” ХХК-ийн Химийн бодисын агуулахын БОННҮ-ний тайлан

13.   “Хан судар” ХХК-ийн Химийн бодисын агуулахын БОННҮ-ний тайлан

14.   Кореа стандарт” ХХК-ийн “Химийн бодис импортлон худалдаалах, ашиглах” төслийн БОННҮ-ийн тайлан

15.  “Дархан гурил” ХХК-ийн Химийн бодисын агуулахын БОННҮ-ний тайлан.